רישום לקורסים - תאריכי פתיחות

30/08/2017
ניווט חופי
18:00 - 18:00
מכונה
18:00 - 18:00
03/09/2017
הכנה למעשי
16:00 - 16:00
04/09/2017
ימאות
18:00 - 18:00
05/09/2017
ימאות
18:00 - 18:00
07/09/2017
מכונה
18:00 - 18:00
08/09/2017
GMDSS
18:00 - 18:00
10/09/2017
נ"ב (ניווט מכשירים)
18:00 - 18:00
11/09/2017
הפלגת קורס ימאות
16:00 - 19:00
13/09/2017
ניווט מכשירים - חיפה
18:00 - 18:00
14/09/2017
הפלגת קורס- ניווט חופי
16:00 - 18:00
מכונה-אשדוד
18:00 - 18:00
15/09/2017
ימאות
08:00 - 08:00
הפלגת קורס ניווט מכשירים
08:00 - 10:00
מכונה-אשדוד
09:30 - 09:30
18/09/2017
הכנה למעשי
16:00 - 16:00
הפלגת קורס-מכונה
16:00 - 18:00
הפלגת קורס -ניווט מכשירים
18:00 - 20:00
נ"ב (ניווט מכשירים)
18:00 - 18:00
19/09/2017
מכונה
18:00 - 18:00
22/09/2017
נ"ב (ניווט מכשירים)
11:00 - 11:00
24/09/2017
מכונה-ירושלים
18:00 - 18:00
25/09/2017
הפלגת קורס-ניווט מכשירים
16:00 - 18:00
27/09/2017
ניווט חופי
18:00 - 18:00
28/09/2017
הפלגת קורס-ניווט חופי
16:00 - 18:00
02/10/2017
הפלגת קורס-ימאות
16:00 - 19:00
04/10/2017
ימאות
18:00 - 18:00
05/10/2017
נ"ב (ניווט מכשירים)
18:00 - 18:00
נ"ב (ניווט מכשירים)-אשדוד
18:00 - 18:00
06/10/2017
ניווט חופי-אשדוד
09:30 - 09:30
נ"ב (ניווט מכשירים)-חיפה
09:30 - 09:30
08/10/2017
הכנה למעשי
16:00 - 16:00
ניווט חופי-ירושלים
18:00 - 18:00
10/10/2017
מכונה
18:00 - 18:00
13/10/2017
מכונה
11:00 - 11:00
16/10/2017
הפלגת קורס-ניווט מכשירים
16:00 - 18:00
17/10/2017
ימאות
18:00 - 18:00
19/10/2017
הפלגת קורס-ניווט חופי
16:00 - 18:00
22/10/2017
ניווט חופי
18:00 - 18:00
23/10/2017
הכנה למעשי
16:00 - 16:00
הפלגת קורס-ימאות
16:00 - 19:00
ניווט חופי
18:00 - 18:00
24/10/2017
ניווט מכשירים
18:00 - 18:00
25/10/2017
ניווט חופי - חיפה
18:00 - 18:00
27/10/2017
הפלגת קורס-ניווט חופי
08:00 - 10:00
ימאות
11:00 - 11:00
30/10/2017
הפלגת קורס ניווט מכשירים
16:00 - 18:00
מכונה
18:00 - 18:00
03/11/2017
ניווט מכשירים
11:00 - 11:00
07/11/2017
הכנה למעשי
16:00 - 16:00
ניווט מכשירים
18:00 - 18:00
09/11/2017
מכונה
18:00 - 18:00
ימאות
18:00 - 18:00
10/11/2017
מכונה
08:00 - 08:00
14/11/2017
ימאות
18:00 - 18:00
16/11/2017
ימאות
18:00 - 18:00
17/11/2017
ניווט חופי - חיפה
09:30 - 09:30
21/11/2017
ניווט חופי
18:00 - 18:00
24/11/2017
ימאות
11:00 - 11:00
26/11/2017
הכנה למעשי
16:00 - 16:00
27/11/2017
נ"ב (ניווט מכשירים)
18:00 - 18:00