רישום לקורסים - תאריכי פתיחות

04/03/2018
הפלגת מכונה
15:00 - 17:00
07/03/2018
הפלגת ימאות
15:00 - 17:00
11/03/2018
הפלגת ניווט מכשירים
15:00 - 17:00
13/03/2018
הפלגת ניווט חופי
15:00 - 17:00
15/03/2018
הפלגת מכונה
15:00 - 17:00
19/03/2018
הפלגת ימאות
15:00 - 17:00
21/03/2018
הפלגת ניווט חופי
15:00 - 17:00
26/03/2018
הפלגת ניווט מכשירים
15:00 - 17:00
27/03/2018
הפלגת מכונה
15:00 - 17:00
08/04/2018
הפלגת ימאות
15:00 - 17:00
10/04/2018
הפלגת ניווט מכשירים
15:00 - 17:00
16/04/2018
הפלגת ניווט חופי
15:00 - 17:00
17/04/2018
הפלגת מכונה
15:00 - 17:00
22/04/2018
הפלגת ימאות
15:00 - 17:00
23/04/2018
הפלגת ניווט חופי
15:00 - 17:00
26/04/2018
הפלגת ניווט מכשירים
15:00 - 17:00