רישום לקורסים - תאריכי פתיחות

01/05/2018
הפלגת מכונה
16:00 - 18:00
03/05/2018
הפלגת ימאות
16:00 - 18:00
08/05/2018
הפלגת ניווט מכשירים
16:00 - 18:00
14/05/2018
הפלגת מכונה
16:00 - 18:00
16/05/2018
הפלגת ניווט חופי
16:00 - 18:00
22/05/2018
הפלגת ימאות
16:00 - 18:00
27/05/2018
הפלגת ניווט מכשירים
16:00 - 18:00
31/05/2018
הפלגת ניווט חופי
16:00 - 18:00
04/06/2018
הפלגת מכונה
16:00 - 18:00
06/06/2018
הפלגת ימאות
16:00 - 18:00
11/06/2018
הפלגת ניווט מכשירים
16:00 - 18:00
15/06/2018
הפלגת ניווט חופי
08:00 - 10:00
20/06/2018
הפלגת מכונה
16:00 - 18:00
21/06/2018
הפלגת ניווט מכשירים
16:00 - 18:00
24/06/2018
הפלגת ימאות
16:00 - 18:00
26/06/2018
הפלגת ניווט חופי
16:00 - 18:00