רישום לקורסים - תאריכי פתיחות

02/02/2018
קורס ימאות
08:00 - 08:00
05/02/2018
קורס ימאות
18:00 - 18:00
06/02/2018
קורס מכונה
18:00 - 18:00
07/02/2018
קורס ניווט חופי
18:00 - 18:00
11/02/2018
קורס ניווט חופי
11:00 - 11:00
12/02/2018
עזרה ראשונה
16:30 - 16:30
14/02/2018
קורס מכונה
18:00 - 18:00
משולב
18:00 - 18:00
16/02/2018
קורס ניווט מכשירים
08:00 - 08:00
20/02/2018
קורס מכונה
18:00 - 18:00
21/02/2018
קורס ניווט מכשירים
18:00 - 18:00
25/02/2018
קורס ימאות
18:00 - 18:00
27/02/2018
קורס ימאות
18:00 - 18:00
קורס משיט 40
18:00 - 18:00
04/03/2018
הפלגת מכונה
15:00 - 17:00
07/03/2018
הפלגת ימאות
15:00 - 17:00
11/03/2018
הפלגת ניווט מכשירים
15:00 - 17:00
13/03/2018
הפלגת ניווט חופי
15:00 - 17:00
15/03/2018
הפלגת מכונה
15:00 - 17:00
19/03/2018
הפלגת ימאות
15:00 - 17:00
21/03/2018
הפלגת ניווט חופי
15:00 - 17:00
26/03/2018
הפלגת ניווט מכשירים
15:00 - 17:00
27/03/2018
הפלגת מכונה
15:00 - 17:00
08/04/2018
הפלגת ימאות
15:00 - 17:00
10/04/2018
הפלגת ניווט מכשירים
15:00 - 17:00
16/04/2018
הפלגת ניווט חופי
15:00 - 17:00
17/04/2018
הפלגת מכונה
15:00 - 17:00
22/04/2018
הפלגת ימאות
15:00 - 17:00
23/04/2018
הפלגת ניווט חופי
15:00 - 17:00
26/04/2018
הפלגת ניווט מכשירים
15:00 - 17:00