הרשמה לבחינות מנהל הספנות

4/6
בחינה חיפה
7/6
בחינה תל אביב
11/6
בחינה חיפה
13/6
בחינה חיפה
14/6
בחינה תל אביב
18/6
בחינה חיפה
21/6
בחינה תל אביב
25/6
בחינה חיפה
28/6
בחינה תל אביב
2/7
בחינה חיפה
5/7
בחינה תל אביב
9/7
בחינה חיפה
12/7
בחינה תל אביב
16/7
בחינה חיפה
19/7
בחינה תל אביב
23/7
בחינה חיפה
26/7
בחינה תל אביב
30/7
בחינה חיפה
2/8
בחינה תל אביב
6/8
בחינה חיפה
9/8
בחינה תל אביב
16/8
בחינה תל אביב
20/8
בחינה חיפה
23/8
בחינה תל אביב
27/8
בחינה חיפה
30/8
בחינה תל אביב