הרשמה לבחינות מנהל הספנות

2/4
בחינה חיפה
5/4
בחינה תל אביב
9/4
בחינה חיפה
19/4
בחינה תל אביב
23/4
בחינה חיפה
26/4
בחינה תל אביב
30/4
בחינה חיפה
3/5
בחינה תל אביב
7/5
בחינה חיפה
10/5
בחינה תל אביב
14/5
בחינה חיפה
17/5
בחינה תל אביב
21/5
בחינה חיפה
24/5
בחינה תל אביב
28/5
בחינה חיפה
4/6
בחינה חיפה
7/6
בחינה תל אביב
11/6
בחינה חיפה
13/6
בחינה חיפה
14/6
בחינה תל אביב
18/6
בחינה חיפה
21/6
בחינה תל אביב
25/6
בחינה חיפה
28/6
בחינה תל אביב