הרשמה לבחינות מנהל הספנות

2/7
בחינה חיפה
5/7
בחינה תל אביב
9/7
בחינה חיפה
12/7
בחינה תל אביב
16/7
בחינה חיפה
19/7
בחינה תל אביב
23/7
בחינה חיפה
26/7
בחינה תל אביב
30/7
בחינה חיפה
2/8
בחינה תל אביב
6/8
בחינה חיפה
9/8
בחינה תל אביב
16/8
בחינה תל אביב
20/8
בחינה חיפה
23/8
בחינה תל אביב
27/8
בחינה חיפה
30/8
בחינה תל אביב
3/9
בחינה חיפה
6/9
בחינה תל אביב
10/9
בחינה חיפה
13/9
בחינה תל אביב
17/9
בחינה חיפה
24/9
בחינה חיפה
27/9
בחינה תל אביב