הרשמה לבחינות מנהל הספנות

30/8
בחינה תל אביב
3/9
בחינה חיפה
6/9
בחינה תל אביב
10/9
בחינה חיפה
13/9
בחינה תל אביב
17/9
בחינה חיפה
24/9
בחינה חיפה
27/9
בחינה תל אביב
1/10
בחינה חיפה
15/10
בחינה חיפה
18/10
בחינה תל אביב
22/10
בחינה חיפה
25/10
בחינה תל אביב
29/10
בחינה חיפה
1/11
בחינה תל אביב
2/11
בחינה חיפה
8/11
בחינה תל אביב
12/11
בחינה חיפה
15/11
בחינה תל אביב
19/11
בחינה חיפה
22/11
בחינה תל אביב
26/11
בחינה חיפה
29/11
בחינה תל אביב