הרשמה לבחינות מנהל הספנות

1/11
בחינה תל אביב
2/11
בחינה חיפה
8/11
בחינה תל אביב
12/11
בחינה חיפה
15/11
בחינה תל אביב
19/11
בחינה חיפה
22/11
בחינה תל אביב
26/11
בחינה חיפה
29/11
בחינה תל אביב
3/12
בחינה חיפה
6/12
בחינה תל אביב
10/12
בחינה חיפה
13/12
בחינה תל אביב
17/12
בחינה חיפה
20/12
בחינה תל אביב
24/12
בחינה חיפה
27/12
בחינה תל אביב
31/12
בחינה חיפה